Opis egzaminu państwowego
na prawo jazdy kat. A2, A

Egzamin teoretyczny:
Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje: 
– 20 pytań z wiedzy podstawowej ( udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” lub „NIE” jednej odpowiedzi),
– 12 pytań z wiedzy specjalistycznej ( udzielenie  odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A,B i C jednej odpowiedzi).

Suma punktów możliwych do uzyskania  z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik w przypadku uzyskania co najmniej 68.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu wynosi 25 minut.

Egzamin praktyczny:
Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej i upewnia się czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są dla niej zrozumiałe, w przypadku uczestnictwa w egzaminie instruktora potwierdza się także jego tożsamość i uprawnienia. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych zadań zgodnie z techniką kierowania pojazdem i opisanymi niżej kryteriami.

Ważne!
Osoba egzaminowana ma obowiązek posiadać odpowiedni strój ochronny w postaci:
– obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
– spodni z długimi nogawkami,
– kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
– rękawic zakrywających całe dłonie.
Ośrodek egzaminacyjny zobowiązany jest do zapewnienia:
– kamizelki,
– kasku ochronnego,
– ochraniaczy na łokcie i kolana.

Plac manewrowy:
1.  Przygotowanie do jazdy i wykonanie czynności kontrolno- obsługowych.
1.1 Sprawdzenie w pojeździe:

 • I
  a) poziom oleju w silniku,
  b) poziom płynu chłodzącego,
  c) poziom płynu hamulcowego,
  d) poziom płynu w spryskiwaczach,
  e) działanie sygnału dźwiękowego,
 • II
  f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
  g) działanie świateł mijania,
  h) działanie świateł drogowych,
  i) działanie świateł hamowania „STOP”,
  j) działanie świateł cofania,
  k) działanie świateł kierunkowskazów,
  l) działanie świateł awaryjnych,
  m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeśli występuje.

Przy czym osoba zdająca:
– na wykonanie zadania ma nie więcej niż 5 minut
– wskazuje po jednym wylosowanym elemencie (jeżeli występuje) wskazanym w punkcie a-e oraz f-m
– powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów
– powinna włączyć odpowiednie światło i sprawdzić jego działanie
– w przypadku sprawdzenia świateł cofania i hamowania osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego

1.2 Sprawdzenie stanu i napięcia łańcucha.

1.3 Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go
 przy unieruchomionym silniku w wyznaczonym stanowisku (maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu- do tyłu, do przodu, do tyłu).
 Ponowne podparcie pojazdu na podpórce.

1.4 Wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego (patrz wyżej- „Ważne!„).

1.5 Zajęcie pozycji na pojeździe, ustawienie lusterek oraz złożenie stopki.

2. Jazda po łukach w kształci cyfry 8:
– uruchomienie silnika i włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym- jeśli światła nie włączają się automatycznie
 upewnienie się o możliwości jazdy, ocena sytuacji wokół pojazdu
– płynne ruszenie 
– 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8

Przy czym nie wolno:
– 
podpierać się nogami
– najeżdżać na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne
– potrącać pachołków

3. Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami):
 upewnienie się o możliwości jazdy, ocena sytuacji wokół pojazdu
– płynne ruszenie 

– 2-krotny przejazd między 5 bramkami

Przy czym nie wolno:
– podpierać się nogami
– potrącać pachołków

4. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami):
– upewnienie się o możliwości jazdy, ocena sytuacji wokół pojazdu
– płynne ruszenie
– przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową

Sposób wykonania zadania:
– średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h
– przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu
– niepodpieranie się nogami
– niepotrącanie pachołków

5. Omijanie przeszkody:
– upewnienie się o możliwości jazdy, ocena sytuacji wokół pojazdu
– płynne ruszenie
– 2-krotny przejazd przejazd pasem ruchu, na którym ustawiona jest przeszkoda

Sposób wykonania zadnia:
– prędkość mierzona wyłącznie podczas wjazdu pomiędzy pierwsze bramki nie może być mniejsza niż 50 km/h
– przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo
– niepodpieranie się nogami
– nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne
– niepotrącanie pachołków

6. Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

7. Hamowanie awaryjne:
– manewr musi być wykonany przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla 

8. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu:
Sposób i kryteria wykonania zadania:
– upewnienie się o możliwości jazdy, ocena sytuacji wokół pojazdu
-przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m., a silnik nie powinien zgasnąć

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowy

Osoba egzaminowana w ruchu drogowym wykonuje między innymi takie zadania jak:
– manewr zawracania na skrzyżowaniu

Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
– sposób wykonywania manewrów na drodze

– zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
– umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze
– skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
– sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem
– umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg , w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych , przez wykazywanie należytego szacunku dla innych

Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik egzaminu (dotyczy placu manewrowego i ruchu drogowego) jeżeli:
– dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne
– spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego
– narusza przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli 1.

 

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ ZAGRAŻAJĄCE

BEZPOŚREDNIO ŻYCIU I ZDROWIU UCZESTNIKÓW

RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM

EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie
osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku,
lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu
przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię
osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia,
lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się
w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
lub włączania się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania       ruchem,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu       drogowego.

9Niezastosowanie się do znaków:

9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu”,
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”,
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”
9.7 „linia podwójna ciągła”
9.8 „zakaz ruchu”.

10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy  pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.

 11 Naruszanie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15Niezastosowanie się do znaku ” zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.