Opis egzaminu państwowego

Egzamin teoretyczny:

W zakresie kategorii B+E nie przeprowadza się egzaminu teoretycznego.

Egzamin praktyczny:

Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej i upewnia się czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są dla niej zrozumiałe, w przypadku uczestnictwa w egzaminie instruktora potwierdza się także jego tożsamość i uprawnienia. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych zadań zgodnie z techniką kierowania pojazdem i opisanymi niżej kryteriami:

 

Plac manewrowy:
1.  Przygotowanie do jazdy i wykonanie czynności kontrolno- obsługowych.
1.1 Sprawdzenie w pojeździe:

 • I
  a) poziom oleju w silniku,
  b) poziom płynu chłodzącego,
  c) poziom płynu hamulcowego,
  d) poziom płynu w spryskiwaczach,
  e) działanie sygnału dźwiękowego,
 • II
  f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
  g) działanie świateł mijania,
  h) działanie świateł drogowych,
  i) działanie świateł hamowania „STOP”,
  j) działanie świateł cofania,
  k) działanie świateł kierunkowskazów,
  l) działanie świateł awaryjnych,
  m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeśli występuje.

Przy czym osoba zdająca:

– na wykonanie zadania ma nie więcej niż 5 minut
– wskazuje po jednym wylosowanym elemencie wskazanym w punkcie a-e oraz f-m
– powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów
– powinna włączyć odpowiednie światło i sprawdzić jego działanie
– w przypadku sprawdzenia świateł cofania i hamowania osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego

1.2.
– właściwe ustawienie fotela (we wszystkich płaszczyznach), lusterek (3 szt.), zagłówka i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

1.3.

sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (czas max 15min.)

 

Sposób i kryteria wykonania zadania:
– sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy
–  uruchomienie silnika
– włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym
– podjazd samochodem przed przyczepę z odpowiednim kierunkowskazem i cofnięcie nim w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia (w czasie zadania kierujący może opuszczać auto i oceniać sytuację pomiędzy pojazdami, w tym czasie samochód musi być zabezpieczony hamulcem postojowym, a drzwi muszą być zamknięte, po pierwszym opuszczeniu pojazdu pasów bezpieczeństwa ponownie się nie zapina. Nie wolno uderzyć autem w przyczepę, a tej nie można przesuwać)
– zaciągnięcie hamulca postojowego, wyłączenie świateł i silnika

– dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem
– założenie linki zabezpieczającej
– podłączenie przewodów elektrycznych przyczepy
– zwolnienie hamulca postojowego
– sprawdzenie działania świateł przyczepy najlepiej parami:
> św. pozycyjne* + św. kierunkowskazu lewego
> św. przeciwmgłowe + św. kierunkowskazu prawego
> św. hamowania + św. awaryjne.

1.4.
– powrót do samochodu wyłączenie świateł, zamknięcie drzwi i zapięcie pasów.

2. Jazda po łuku:
– upewnienie się o możliwości jazdy,
– płynna jazda pasem ruchu do przodu

– cofanie po łuku z możliwością wykonywania korekt toru jazdy w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Przy czym:

nie wolno najeżdżać kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk
nie wolno najeżdżać na pachołki lub tyczki oraz potrącać ich
-zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas (wyznaczone pole zatrzymania)

-możliwe jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania (konieczne ponowne zapięcie pasów bezpieczeństwa.

3. Parkowanie skośne (wjazd przodem w prawo – wyjazd tyłem)

Sposób i kryteria wykonania zadania:
-właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy
– możliwa jedna korekta toru jazdy
– pojazd nie może
wyjechać poza określony obszar wjazdu oraz naruszyć linii ograniczających stanowisko (kołem lub obrysem), a także potrącać pachołków lub tyczek

– pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

4. Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem w lewo – wyjazd przodem lub  wjazd przodem w prawo – wyjazd tyłem. 

Sposób i kryteria wykonania zadania:

-właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy
– możliwa jedna korekta toru jazdy
– pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu oraz naruszyć linii ograniczających stanowisko (kołem lub obrysem), a także potrącić pachołków lub tyczek
– pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu:

Sposób i kryteria wykonania zadania:
– przed ruszeniem należy upewnić się o możliwości jazdy
-przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m., a silnik nie powinien zgasnąć,
– zadanie należy wykonać przy użyciu hamulca pomocniczego – „ręcznego”.

6. Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy (czas max. 10min)
Sposób i kryteria wykonania zadania:
– wyłączenie świateł i unieruchomienie silnika oraz zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i przyczepy

-zdjęcie linki zabezpieczającej
– odłączenie przewodów elektrycznych i umieszczenie we właściwym miejscu
– wysunięcie podpory i rozłączenie pojazdu z przyczepą
– odjechanie pojazdem i ustawienie go obok przyczepy (zapięte pasy i wł. światła).

Ruch drogowy:

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym to 40 minut, czas ten może być skrócony do 25 minut pod warunkiem, że osoba egzaminowana wykonała wszystkie przewidziane egzaminem zadania, a wynik egzaminu jest pozytywny.

 

Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
-sposób wykonywania manewrów na drodze

– zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
– umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń n a drodze
– skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
– sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Podczas egzaminu w ruchu drogowym należy pamiętać o Eco Driving’u, który polega na:
– zmianie biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obr/min.
– włączenie pierwszych czterech biegów zanim pojazd osiągnie 50 km/h.
– hamowanie silnikiem – wytrącanie prędkości poprzez zdjęciu nogi z gazu i nie wciskaniu sprzęgła, przy ok. 1500 obr/min, redukujemy bieg i kontynuujemy hamowanie silnikiem na niższym biegu.

Zatrzymanie się we wskazanym miejscu:
– rozpędzamy pojazd do 50km/h
– zatrzymujemy pojazd we wskazanym przez egzaminatora miejscu, zgodnie z techniką zatrzymania,
– po zatrzymaniu włączamy się do ruchu (ustępując pierwszeństwa pojazdom omijającym).


Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik egzaminu (dotyczy placu manewrowego i ruchu drogowego) jeżeli:
– dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne

– spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego
– narusza przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli 1.

tab. 1

   1. 

Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego

10.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.

2. 

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

11.

Naruszenie zakazu zawracania.

3.

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

12.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.

4. 

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
5. 

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.

14.

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

6.

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.

15.

Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.

7.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.

16.       Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
8.

Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

 17.

Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

 

9.

Niezastosowanie się do znaków:

9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu …”,*)
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w
prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”,*)
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa
ruchu”,
9.7 „linia podwójna ciągła”,
9.8 „zakaz ruchu”.

  *) Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.