Opis egzaminu państwowego
na prawo jazdy kat. B+E

Egzamin teoretyczny:
W zakresie kategorii B+E nie przeprowadza się egzaminu teoretycznego.

Egzamin praktyczny:
Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej i upewnia się czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są dla niej zrozumiałe, w przypadku uczestnictwa w egzaminie instruktora potwierdza się także jego tożsamość i uprawnienia. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym i w ruchu drogowym zgodnie z techniką kierowania pojazdem i opisanymi niżej kryteriami.

Plac manewrowy:
1.  Przygotowanie do jazdy i wykonanie czynności kontrolno- obsługowych.
1.1 Sprawdzenie w pojeździe:

 • I
  a) poziom oleju w silniku,
  b) poziom płynu chłodzącego,
  c) poziom płynu hamulcowego,
  d) poziom płynu w spryskiwaczach,
  e) działanie sygnału dźwiękowego,
 • II
  f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
  g) działanie świateł mijania,
  h) działanie świateł drogowych,
  i) działanie świateł hamowania „STOP”,
  j) działanie świateł cofania,
  k) działanie świateł kierunkowskazów,
  l) działanie świateł awaryjnych,
  m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeśli występuje.

Przy czym osoba zdająca:
– na wykonanie zadania ma nie więcej niż 5 minut
– wskazuje po jednym wylosowanym elemencie wskazanym w punkcie a-e oraz f-m
– powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów
– powinna włączyć odpowiednie światło i sprawdzić jego działanie
– w przypadku sprawdzenia świateł cofania i hamowania osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego

1.2.
Właściwe ustawienie fotela (we wszystkich płaszczyznach), lusterek (3 szt.), zagłówka i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

1.3.
Sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy znajduje się obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 min, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych nie więcej niż 30 min.

Sposób i kryteria wykonania zadania:
– sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy znajduje się obok przyczepy
– uruchomienie silnika
– włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym
– podjazd samochodem przed przyczepę z odpowiednim kierunkowskazem i cofnięcie nim w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia (w czasie zadania kierujący może opuszczać auto i oceniać sytuację pomiędzy pojazdami, w tym czasie samochód musi być zabezpieczony hamulcem postojowym, a drzwi muszą być zamknięte, po pierwszym opuszczeniu pojazdu pasów bezpieczeństwa ponownie się nie zapina. Nie wolno uderzyć autem w przyczepę, a tej nie można przesuwać)
– zaciągnięcie hamulca postojowego, wyłączenie świateł i silnika

– dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem
– założenie linki zabezpieczającej
– podłączenie przewodów elektrycznych przyczepy
– zwolnienie hamulca postojowego przyczepy
– sprawdzenie działania świateł przyczepy najlepiej parami:
> św. pozycyjne* + św. kierunkowskazu lewego
> św. przeciwmgłowe + św. kierunkowskazu prawego
> św. hamowania + św. awaryjne.

1.4.
Powrót do samochodu, wyłączenie świateł, zamknięcie drzwi i zapięcie pasów – zakończenie zadania.

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (jazda po łuku):
– uruchomienie silnika

– włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie
– upewnienie się o możliwości jazdy
– płynna jazda pasem ruchu do przodu

– cofanie po łuku z możliwością wykonywania korekt toru jazdy w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Przy czym:
nie wolno najeżdżać kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk
nie wolno najeżdżać na pachołki lub tyczki oraz potrącać ich
-zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed końcem i początkiem pasa ruchu w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas (wyznaczone pole zatrzymania)

-możliwe jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania (konieczne ponowne zapięcie pasów bezpieczeństwa.

3. Parkowanie skośne (wjazd przodem w prawo – wyjazd tyłem)
Sposób i kryteria wykonania zadania:
-właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy
– możliwa jedna korekta toru jazdy
– pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu oraz naruszyć linii ograniczających stanowisko (kołem lub obrysem), a także potrącać pachołków lub tyczek

– pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

4. Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem w lewo – wyjazd przodem lub  wjazd przodem w prawo – wyjazd tyłem. 
Sposób i kryteria wykonania zadania:

-właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy
– możliwa jedna korekta toru jazdy
– pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu oraz naruszyć linii ograniczających stanowisko (kołem lub obrysem), a także potrącić pachołków lub tyczek
– pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu:
Sposób i kryteria wykonania zadania:

– przed ruszeniem należy upewnić się o możliwości jazdy
-przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m., a silnik nie powinien zgasnąć,
– zadanie należy wykonać przy użyciu hamulca pomocniczego – „ręcznego”.

6. Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy (czas max. 10min)
Sposób i kryteria wykonania zadania:
– wyłączenie świateł i unieruchomienie silnika oraz zaciągnięcie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i przyczepy

– zdjęcie linki zabezpieczającej
– odłączenie przewodów elektrycznych i umieszczenie we właściwym miejscu
– wysunięcie podpory i rozłączenie pojazdu z przyczepą
– odjechanie pojazdem i ustawienie go obok przyczepy (podczas wykonywania zadania muszą być zapięte pasy i włączone światła).

 

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowy

Osoba egzaminowana w ruchu drogowym wykonuje między innymi takie zadania jak:
– manewr zawracania na skrzyżowaniu
– hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu, po zatrzymaniu wykonywany jest manewr włączania się do ruchu zobowiązujący do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom omijającym

Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
– sposób wykonywania manewrów na drodze

– zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
– umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze
– skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
– sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem
– umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg , w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych , przez wykazywanie należytego szacunku dla innych

Podczas egzaminu w ruchu drogowym należy pamiętać o Eco Driving’u, który polega na:
– zmianie biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obr/min.
– włączenie pierwszych czterech biegów zanim pojazd osiągnie 50 km/h.
– hamowanie silnikiem – wytrącanie prędkości poprzez zdjęcie nogi z pedału gazu i nie wciskaniu sprzęgła, przy ok. 1500 obr/min, redukujemy bieg i kontynuujemy hamowanie silnikiem na niższym biegu.


Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik egzaminu (dotyczy placu manewrowego i ruchu drogowego) jeżeli:
– dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne

– spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego
– narusza przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli 1.

 

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ ZAGRAŻAJĄCE

BEZPOŚREDNIO ŻYCIU I ZDROWIU UCZESTNIKÓW

RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM

EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie
osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku,
lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu
przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię
osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia,
lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się
w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
lub włączania się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania       ruchem,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu       drogowego.

9Niezastosowanie się do znaków:

9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu”,
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”,
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”
9.7 „linia podwójna ciągła”
9.8 „zakaz ruchu”.

10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy  pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.

 11 Naruszanie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15Niezastosowanie się do znaku ” zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.