Kategoria B+E uprawnia do kierowania:

– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t
– zespołem pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Wymagany wiek – 18lat oraz posiadanie prawa jazdy kat. B

Szkolenie podstawowe obejmuje:
– 15h zajęć praktycznych

Zespół pojazdów tożsamy z pojazdami egzaminacyjnymi w WORD Opole.