Kategoria C uprawnia do kierowania:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t  z wyjątkiem autobusu,
– zespołem pojazdów składającym się z pojazdu samochodowego, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t i przyczepy lekkiej,
– ciągnikiem rolniczym z przyczepą lekką,
– pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lekką, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h,
– motorowerem i czterokołowcem lekkim.

Wymagane warunki:
– 21 lat i prawo jazdy kat. B,
– 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną,
– orzeczenie lekarskie i psychologiczne pozytywnie opiniujące możliwość prowadzenia pojazdów.

Szkolenie podstawowe obejmuje:
– 20 h teorii (nauka wyłącznie w formie e-learningu),
– 30 h praktyki.
W przypadku przystąpienie do szkolenia równoległego  w zakresie kat. C i C+E liczba godzin zajęć praktycznych ulega zmniejszeniu o 10h dla kat. C (20h praktyki).

Pojazdem szkoleniowym jest  MAN TGL, tożsamy z pojazdem egzaminacyjnym w WORD Opole.