Kategoria C+E uprawnia do kierowania:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t  z wyjątkiem autobusu,
– zespołem pojazdów składającym się z pojazdu samochodowego, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t i przyczepy (przyczep),
– ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami),
– pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami) , którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h,
– motorowerem i czterokołowcem lekkim,
– zespołem pojazdów określonego w kat. B+E.

Wymagany wiek:
– 21 lat i prawo jazdy kat. C,
– 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną,
– orzeczenie lekarskie i psychologiczne pozytywnie opiniujące możliwość prowadzenia pojazdów.

Szkolenie podstawowe obejmuje:
– 25 h praktyki.

Pojazdem szkoleniowym jest MAN TGL wraz z przyczepą, tożsamy z pojazdem egzaminacyjnym w WORD Opole.