Opis egzaminu państwowego
na prawo jazdy kat. B

Egzamin teoretyczny:
Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje: 
– 20 pytań z wiedzy podstawowej ( udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” lub „NIE” jednej odpowiedzi),
– 12 pytań z wiedzy specjalistycznej ( udzielenie  odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A,B i C jednej odpowiedzi).

Suma punktów możliwych do uzyskania  z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik w przypadku uzyskania co najmniej 68.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu wynosi 25 minut.

Egzamin praktyczny:
Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy.

Plac manewrowy:
1.  Przygotowanie do jazdy i wykonanie czynności kontrolno- obsługowych.
1.1 Sprawdzenie w pojeździe:

 • I
  a) poziom oleju w silniku,
  b) poziom płynu chłodzącego,
  c) poziom płynu hamulcowego,
  d) poziom płynu w spryskiwaczach,
  e) działanie sygnału dźwiękowego,
 • II
  f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
  g) działanie świateł mijania,
  h) działanie świateł drogowych,
  i) działanie świateł hamowania „STOP”,
  j) działanie świateł cofania,
  k) działanie świateł kierunkowskazów,
  l) działanie świateł awaryjnych,
  m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeśli występuje.

Przy czym osoba zdająca:
– na wykonanie zadania ma nie więcej niż 5 minut
– wskazuje po jednym wylosowanym elemencie (jeżeli występuje) wskazanym w punkcie a-e oraz f-m
– powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów
– powinna włączyć odpowiednie światło i sprawdzić jego działanie
– w przypadku sprawdzenia świateł cofania i hamowania osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego

1.2. Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówka i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania zadania:
– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na jej wysokości.

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (jazda po łuku):
– uruchomienie silnika

– włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie
– upewnienie się o możliwości jazdy
– płynna jazda pasem ruchu do przodu
.
Błędy umożliwiające powtórzenie zadania egzaminacyjnego:
– zgaśniecie silnika podczas ruszania bądź jazdy
– najechanie na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie zadania egzaminacyjnego
– brak upewnienia się o możliwości jazdy
– jazda na nieprawidłowo włączonych światłach w pojeździe
– jazda niepłynna
– błędne zatrzymanie pojazdu w miejscach do tego wyznaczonych (niezmieszczenie się obrysu pojazdu w kopercie).

Przy czym nie wolno:
– wyjechać kołami za linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu)
– najechać bądź trącić tyczek.

3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Sposób i kryteria wykonania zadania:

– przed ruszeniem należy upewnić się o możliwości jazdy
-przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m., a silnik nie powinien zgasnąć,.
– zadanie należy wykonać przy użyciu hamulca pomocniczego – „ręcznego”.

 

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowy

Osoba egzaminowana w ruchu drogowym wykonuje między innymi takie zadania jak:
– parkowanie (skośne, prostopadłe lub równoległe),

– zawracanie przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej,
– zawracanie na skrzyżowaniu,
– hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu,
– przejazd przez skrzyżowania.

Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
– sposób wykonywania manewrów na drodze

– zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
– umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze
– skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
– sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem
– umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg , w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych , przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.

Podczas egzaminu w ruchu drogowym należy pamiętać o Eco Driving’u, który polega na:
– zmianie biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obr/min.
– włączenie pierwszych czterech biegów zanim pojazd osiągnie 50 km/h.
– hamowanie silnikiem – wytrącanie prędkości poprzez zdjęcie nogi z pedału gazu i nie wciskaniu sprzęgła, przy ok. 1500 obr/min, redukujemy bieg i kontynuujemy hamowanie silnikiem na niższym biegu.

Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik egzaminu (dotyczy placu manewrowego i ruchu drogowego) jeżeli:
– dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne
– spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego
– narusza przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli. 

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ ZAGRAŻAJĄCE

BEZPOŚREDNIO ŻYCIU I ZDROWIU UCZESTNIKÓW

RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM

EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie
osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku,
lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu
przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię
osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia,
lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się
w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
lub włączania się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania       ruchem,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu       drogowego.

9Niezastosowanie się do znaków:

9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu”,
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”,
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”
9.7 „linia podwójna ciągła”
9.8 „zakaz ruchu”.

10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy  pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.

 11 Naruszanie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15Niezastosowanie się do znaku ” zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.