Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

– motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

Wymagany wiek – 18 lat

Szkolenie podstawowe obejmuje:
– 4h / 30h zajęć teoretycznych
– 20h zajęć praktycznych

Kategoria A uprawnia do kierowania:

– każdym motocyklem


Wymagany wiek:
– 20 lat, jeżeli kandydat na kierowcę posiada prawo jazdy kat. A2 od min. dwóch lat
– 24 lata

Szkolenie podstawowe obejmuje:
– 4h / 30h zajęć teoretycznych
– 20h zajęć praktycznych

 

Pojazdami szkoleniowymi są:  YAMAHA XJ6, YAMAHA MT-07 ,  tożsame z pojazdami egzaminacyjnymi w WORD Opole.