Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

– motocyklem o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg
– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
– pojazdami określonymi dla kategorii AM
Wymagany wiek – 16 lat

Szkolenie podstawowe obejmuje:
– 4h / 30h zajęć teoretycznych
– 20h zajęć praktycznych

Pojazd szkoleniowy to YAMAHA MT-125, tożsamy z pojazdem egzaminacyjnymi w WORD Opole.