Kategoria B uprawnia do kierowania:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t oraz przyczepy lekkiej
– zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250kg
Wymagany wiek – 18 lat

Szkolenie podstawowe obejmuje:
– 4h / 30h zajęć teoretycznych
– 30h zajęć praktycznych

Pojazdami szkoleniowymi są: RENAULT CLIO V,  tożsame z pojazdami egzaminacyjnymi w WORD Opole.